COVID 19 IFRS Kapsamındaki Mali Tablolara Etkisi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

COVID 19 IFRS Kapsamındaki Mali Tablolara Etkisi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
TSPB Birlikte Eğitim Mesleki Gelişim Eğitimleri

 Bülteni Daha İyi Görüntülemek İçin Tıklayın
[http://track-2.n-mailer-premium.com/0110D2399501|1010f2628cea3c370db282454ea6b777f5d1|01115264|0101469|01112390.html]TSPB
Birlikte Eğitim Mesleki Gelişim Eğitimleri
"COVID 19 IFRS Kapsamındaki Mali Tablolara Etkisi"

 -

Online Eğitim"Zoom"uygulaması üzerinden
gerçekleştirilecektir.

Eğitimin 25 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.

Başvurularını gerçekleştirilen katılımcılara online eğitime
giriş için gerekli bilgiler iletilecektir.

Başvuru için: www.tspb.org.tr
[http://track-2.n-mailer-premium.com/0010L2399501|00015264|101022069|0110T.html]


Üyelik ve başvurularınızla ilgili sorularınız için:
info@birlikteeğitim.org [mailto:info@birlikteeğitim.org]
ve ya aşağıdaki telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.


            Eğitmen: Prof. Dr. Barış Sipahi-Marmara
Üniversitesi-İşletme Fakültesi

Eğitim Tarihi: 14 Temmuz 2020
Eğitim Süresi: ½ Gün
     Ders Saati: 13:30-17:30

Eğitim Ücreti: 200 TL (KDV dahil, kişi başı)

Eğitim Yeri: Online Eğitim-Zoom

Başvuru: www.tspb.org.tr
[http://track-2.n-mailer-premium.com/1110L2399501|11005264|011022069|0110T.html]


TSPB Birlikte Eğitim
Büyükdere Caddesi No: 173 1.Levent Plaza A Blok Kat4
Şişli-İstanbul
Telefon: 0212 280 85 67
[hidden email] [mailto:[hidden email]]
www.tspb.org.tr
[http://track-2.n-mailer-premium.com/0111L2399501|11005264|01105892|1010T.html]IFRS 'in genel yapısı nedir?

Covid 19'un etkileyeceği IFRS standartları nelerdir?

Covid 19 ile ilgili IFRS kapsamında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Covid 19 'un dipnotlara etkisi nelerdir?

Covid 19'un mali tablolara etkisi nedir?

14 Temmuz 2020 tarihinde "COVID 19 IFRS Kapsamındaki Mali Tablolara
Etkisi" online eğitimimize bekliyoruz.

EĞİTİM KONULARI

IAS 2 Stok Standardı Kapsamında Değerlendirilmesi

IAS 10 Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Olaylar Standardı
Kapsamında Değerlendirilmesi

IAS 12 Gelir Vergileri Standardı Kapsamında Değerlendirilmesi

IAS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardı
Kapsamında Değerlendirilmesi

IFRS 9 Finansal Araçlar Standardı Kapsamında Değerlendirilmesi

IFRS 15 Hasılat Standardı Kapsamında Değerlendirilmesi

Bu e-posta tarafınıza TSPB tarafından oluşturulan üye
veritabanına kayıtlı olduğunuz için gönderilmiştir.Beni bu
listeden çıkar
[http://track-2.n-mailer-premium.com/0011U2399501|1100f2628cea3c370db282454ea6b777f5d1|0110469|01105264.html]

_______________________________________________
[hidden email] mailing list
https://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-gnome
To unsubscribe, send any mail to "[hidden email]"