Interesanti, EIRO guļ zālienā! Cel tik augšā un pērc sev kaut ko!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Interesanti, EIRO guļ zālienā! Cel tik augšā un pērc sev kaut ko!

Karolis Docius
Labvakar!

Apsver, varbūt, ka Tu gribi atrast iespēju piepelnīties un saņemt papildus naudu - saviem izdevumiem?

Izprovē darīt precīzi tāpat kā puisis lūk šajā internet - blogā:

http://lorisjeowrnigitnuan.site88.net


Un pārsūti info arī saviem čomiem, viņi būs pateicīgi.

Visu gaišu,

Karolis Docius

_______________________________________________
[hidden email] mailing list
http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-eclipse
To unsubscribe, send any mail to "[hidden email]"