Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
TSPB Birlikte Eğitim Mesleki Gelişim Eğitimleri

 Bülteni Daha İyi Görüntülemek İçin Tıklayın
[http://track-5.powered-by-n-mailer.com/0111D2399501|0101f2628cea3c370db282454ea6b777f5d1|00105296|0110469|11012406.html]TSPB
Birlikte Eğitim Mesleki Gelişim Eğitimleri
"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)"

 -

Online Eğitim"Zoom"uygulaması üzerinden
gerçekleştirilecektir.

Eğitimin 25 kişilik kontenjanı bulunmaktadır.

Başvurularını gerçekleştirilen katılımcılara online eğitime
giriş için gerekli bilgiler iletilecektir.

Başvuru için: www.tspb.org.tr
[http://track-5.powered-by-n-mailer.com/0110L2399501|00005296|001122069|0100T.html]


Üyelik ve başvurularınızla ilgili sorularınız için:
info@birlikteeğitim.org [mailto:info@birlikteeğitim.org]
ve ya aşağıdaki telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.


            Eğitmen: Av. Yücel Hamzaoğlu-Hamzaoğlu
Partners&Hukuk Bürosu Kurucu Ortak

Eğitim Tarihi: 21 Temmuz 2020
Eğitim Süresi: ½ Gün
     Ders Saati: 13:30-17:30

Eğitim Ücreti: 200 TL (KDV dahil, kişi başı)

Eğitim Yeri: Online Eğitim-Zoom

Başvuru: www.tspb.org.tr
[http://track-5.powered-by-n-mailer.com/1100L2399501|10105296|001122069|1000T.html]


TSPB Birlikte Eğitim
Büyükdere Caddesi No: 173 1.Levent Plaza A Blok Kat4
Şişli-İstanbul
Telefon: 0212 280 85 67
[hidden email] [mailto:[hidden email]]
www.tspb.org.tr
[http://track-5.powered-by-n-mailer.com/0110L2399501|01015296|11005892|0101T.html]


 Kişisel veri nedir? Anonim olarak toplanan bilgiler kişisel veri kabul
edilebilir mi?

Kişisel verilerin toplanması, kullanılması ya da aktarılması
için rıza almak zorunlu mudur?

Bir şirketten kişisel verilerinizin tümünü silmesini talep
edebilir misiniz?

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız nelerdir?

Kişisel verilerin korunması kanunu şirketlerin uygulamalarında neleri
değiştirmiştir.

Kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırılık durumunda ne gibi
risk ve yaptırımlarla karşılaşılabilir?

21 Temmuz 2020 tarihinde "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)"
online eğitimimize bekliyoruz.

EĞİTİM KONULARI

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu'na Genel Bakış
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat Düzenlemeleri
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları

Kişisel Veri
Kişisel Verilerin Tanımı
Temel Kavram ve Aktörler (Veri Sorumlusu, Veri İşleyen, İlgili
Kişi)

Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Örnekler
Hukuka Uygun Veri İşleme
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İstisnalar
Özel Nitelikteki Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin
İstisnalar
Açık Rızanın Unsurları Nelerdir ve Nasıl İspat Edilir?
Kişisel Verilerin İşlenme İlkeleri
Kişisel Verilerin Aktarılması

Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri
Aydınlatma Yükümlülüğü
Veri Güvenliği Kapsamındaki Yükümlülükler
Anonimleştirme, Silme
Yok Etme Kapsamındaki Yükümlülükler
Önemli Hususlar
Diğer Yükümlülükler

Veri Sahibinin Hakları
Veri Sorumlusuna Başvuru
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na Şikayet Usulü

Veri Sorumlulukları Sicili Hakkında Yönetmelik

Veri Sorumluları Sicili-VERBİS
İrtibat Kişisi

Kanunlarda Öngörülen Yaptırımlar
Güncel Kurul Düzenlemeleri Doğrultusunda Yaptırımlar

Kanun'un Uygulanmadığı Haller

KVKK Kanunu'na Uyum
Tavsiyeler
Politika ve Prosedürler
Çalışanlara İlişkin Yükümlülük ve
TedbirlerBu e-posta tarafınıza TSPB tarafından oluşturulan üye
veritabanına kayıtlı olduğunuz için gönderilmiştir.Beni bu
listeden çıkar
[http://track-5.powered-by-n-mailer.com/0011U2399501|0101f2628cea3c370db282454ea6b777f5d1|1101469|10005296.html]

_______________________________________________
[hidden email] mailing list
https://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-gnome
To unsubscribe, send any mail to "[hidden email]"