Przygoda zaczyna się od kliknięcia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Przygoda zaczyna się od kliknięcia

Wyborcza.pl


 >>>> HISTORIE, KTÓRE PRAGNIESZ POZNAĆ! <<<<

 <http://promocjacodzien.pl/lists/lt.php?tid=6WxxZrnvZOu5iQF5+SCOjr8XZ0ji1j6BkvMKThcKP6i/gzSSR7xZPJ843JBNbUpK>

 Skorzystaj ze wspólnego pakietu Wyborczej i playera. Zyskaj dostęp do
wszystkich artykułów Gazety Wyborczej oraz do szerokiej oferty filmów,
programów i seriali na playerze.

 Dołącz do nas >>
<http://promocjacodzien.pl/lists/lt.php?tid=6WxxZrnvZOu5iQF5+SCOjr8XZ0ji1j6BkvMKThcKP6i/gzSSR7xZPJ843JBNbUpK>

 Do poczytania i oglądania!

 Zespół Wyborcza.pl

 Wysłano do bazy 3obieg na zlecenie Agora S.A. z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Czerska 8/10 (00-732). Wpisana do rejestru handlowego pod Nr RHB
25478, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVI Wydział
Gospodarczy pod nr KRS 59944, NIP PL 526-030-56-44, REGON 11559486.
Kapitał zakładowy 46.580.831 w całości opłacony.
http://promocjacodzien.pl/lists/lt.php?tid=rS7JpgR9Fe2jTOIGljBp578XZ0ji1g6BkvMKThcKP6i/gzSSR7zZPJ843JBNbUpK 

_______________________________________________
[hidden email] mailing list
https://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-isp
To unsubscribe, send any mail to "[hidden email]"