Szkolenie z angielskiego

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Szkolenie z angielskiego

freebsd-jail mailing list
Dzień dobry,

czy byliby Państwo zainteresowani poszerzeniem umiejętności językowych wśród współpracowników?

Reprezentuję szkołę językową, która już od 25 lat organizuje profesjonalne szkolenia z języka angielskiego dla firm. Już ponad 300 partnerów biznesowych korzysta z opracowanej przez nas strategii rozwoju językowego.

Zajęcia prowadzą lektorzy z doświadczeniem w języku biznesowym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i online. Zakres spotkań odpowiednio dopasowujemy do branży, stanowisk uczestników i zakresów ich obowiązków.
 
Gwarantujemy elastyczność czasową oraz próbne spotkanie z lektorem, co pomoże ustalić potrzeby językowe i jasno sprecyzować cel.

Jako autoryzowany ośrodek Cambridge zapewniamy możliwość certyfikacji kompetencji językowych w ramach Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English  Language  Assessment.

Jeśli są Państwo zainteresowani rozważeniem naszej propozycji, proszę o informację zwrotną.


Z pozdrowieniami
Aleksandra Musiał
Project Manager
_______________________________________________
[hidden email] mailing list
https://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-jail
To unsubscribe, send any mail to "[hidden email]"