Uni-edit 影音短片:期刊的常見拒絕類型有哪些?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Uni-edit 影音短片:期刊的常見拒絕類型有哪些?

uniedit.taiwan
*|MC:SUBJECT|**|MC_PREVIEW_TEXT|*
<http://tracking.uni-edit.com/tracking/click?d=iI6zC4RVVAcvPsOqevivqFQBDfICElXPf1G5OpdZtD_lzCRLAtok-qcQgxREekd_VeU7pxk18VAwiaBmUsBpBlnYvoKv9miMpv56_38TqisrKLVi-0wt7WRTHKGmA4IFsQ2>
Uni-edit 影音短片:期刊的常見拒絕類型有哪些?
<http://tracking.uni-edit.com/tracking/click?d=iI6zC4RVVAcvPsOqevivqFQBDfICElXPf1G5OpdZtD_lzCRLAtok-qcQgxREekd_Pibtzhz7xO6p8dxKUhBA4NJUWl_CsWoDPvrbazKku1IoZrkTdYmivnf9ETodAp6-BQ2>

                       
                            五分鐘取得Uni-edit團隊準備的關於學術研究、寫作、及發表等相關的最新訊息,非常歡迎分享給您的同儕或研究團隊。
                       
<http://tracking.uni-edit.com/tracking/click?d=gJCCExYaVT0w5R_Co9p9y33iPpP9VIOg6Ix03o26U6VVTgDaMBp_bEfWn6akcrAXspvP2uE76AaAFnrftKsAiT2uiI-4WxFC_4XbnXjKD6QIyJbLJnLnVqQxknWNHCi6yXgWtD7KVPHoEHhRWYvLVXY1>

                       
                            非常感謝您看到我們的用心,論文需要
<http://tracking.uni-edit.com/tracking/click?d=wC2SqEYuegF_90_qYkz6DXeiNWLmUnmnn9UKR7xWRrEdlj-zl-MELjeF0w-o-gz7ciuBQN_rHQKVaeFqTuUYbzNlbz1JjIE2As1W1tVrxF0ovWU6zAfXR99lJb5WwEjWPhobfYxVdZke19XGd-gflrE1>
翻譯或
<http://tracking.uni-edit.com/tracking/click?d=ubdWxuaoL6x0NTRA7rUaT4IKHhoR-Wn_MSyL2qFwnw6pfTq_l50F0kHMVVaE42tFq3c3pILsShi0F_QjZlWQ0Ur9ldlDCUhLTjbpwBFBeNbvFxL8nEug8wQLJ3jhd6ZKMWxDA4dRwfWKG0JCmueUBjI1>
編修服務時,請至我們的
<http://tracking.uni-edit.com/tracking/click?d=iI6zC4RVVAcvPsOqevivqFQBDfICElXPf1G5OpdZtD_lzCRLAtok-qcQgxREekd_tpQBuZWptO_7ggdrkJfWHbIJTImkyiLzT7pujpuppiCg6zcq6TEhjZ4QkKD38eOQxg2>
官網瞭解價格及下載需求表格,或email您的論文至
<mailto:[hidden email]>
[hidden email],說明需要翻譯或編修服務,取得快速的報價。
                       
黃莉茹  Leigh Huang

<mailto:[hidden email]>
[hidden email]

Skype : uni-edit-huang

0975 830 877

統一編號  24439115

<http://tracking.uni-edit.com/tracking/click?d=iI6zC4RVVAcvPsOqevivqFQBDfICElXPf1G5OpdZtD_lzCRLAtok-qcQgxREekd_RM9xYiFREUO8FhsBOqAHl-jg32JYhgmUfU6n3vV4FghSGU1Ssa87fU2zYq2QyysRAg2>
征文有限公司  (Uni-edit)

2019-07-DEM-TW-CFA
<http://tracking.uni-edit.com/tracking/click?d=p15wV6-jKrwOgxN7ViFfjI-hWfJ0NBgxJFzkaFb13zeyjd0kwdMDSsg_TiLDReu8YTBOoMzUT7CRl-QDM90mHKN6teylYqfUIic-1XeTgTziIgAIX7Rynt5qXVVq8bYAgQ2>

<http://tracking.uni-edit.com/tracking/click?d=p15wV6-jKrwOgxN7ViFfjI-hWfJ0NBgxJFzkaFb13zeyjd0kwdMDSsg_TiLDReu8GNl1-yGXsa7b2gUgZ9g462uGkCYfefGog20LYDEkWxOo4lPrHZ43PHoWnj7Lh-CRNA2>
Website
<mailto:[hidden email]>

<mailto:[hidden email]>
Email
<http://tracking.uni-edit.com/tracking/click?d=J5hQZ_rsBROi3aSv7SQ_NoMh4ivWwfXg7YE2rjwV6ICc7qgqrY1o795JIeAO_KbLjR4iskQLM2UtuQdEm0ATzftsV1cWU8LjBQ837ohBlFGzDMmVzI2efSMF_wwWSMDA7sT8HeUQ3dTe_7tUWXgKoVs1>

<http://tracking.uni-edit.com/tracking/click?d=J5hQZ_rsBROi3aSv7SQ_NoMh4ivWwfXg7YE2rjwV6ICc7qgqrY1o795JIeAO_KbLcbSRrNW-l6u6Oxmq8z7v28CXCzkviugbOM303i8n-jD3lfMb7PQH1t9PTzV6pvEKSqb4lc1qOattHqTKGCSfCbU1>
Place Order
<http://tracking.uni-edit.com/tracking/click?d=LhIauLn92Mj410tUisTSgBvFz7liiRKo1VYkEack-dfcFZCBUvjCjjATjzHfFWWcVdhUtz7es_1sD8LsYqwjv-zC9ytMaQMt8zuE7f3e1aqqqNMH__bP8Rw6DN0_WDM-eQ1e6TeYxwVStCCEjS26aPM1>

<http://tracking.uni-edit.com/tracking/click?d=LhIauLn92Mj410tUisTSgBvFz7liiRKo1VYkEack-dfcFZCBUvjCjjATjzHfFWWcf-JcPY8KvR1YYLQtbqAcZ6Ig2eXR2M3mtzKJo9vhpeKVkxC2OmMFnjNljcW00DjPoCDv_N5l_JPSHHbSaeYlLtU1>
FacebookCopyright © 2019 Uni-edit, All rights reserved.

Our mailing address is:

<http://tracking.uni-edit.com/tracking/click?d=_2bmrF6TBiy5B5Ap2IARLbTyixO3rgN_FaPl9qVNr1kbJtGwki-bd6jnaon3DhJQ7WH_supNF49MigE3EPCX_aX07l8idkI3gy4JmMWldHx2K1vECBDhzE-ORWdCrW_Gsg2>
Uni-Edit | P.O.BOX 7-509 Taipei, Taipei City 10699,Taiwan (ROC) | +886-(0)975-830-877 (TW) 


Want to change how you receive these emails?

You can unsubscribe from this list:
<mailto:[hidden email]?subject=Unsubscribe&body=Unsubscribe>
[hidden email]
Uni-Edit | University English Editing & Translation Service, P.O.BOX 7-509, Taipei, Taipei City, 10699, Taiwan, https://uni-edit.net
<http://tracking.uni-edit.com/tracking/unsubscribe?msgid=58OnkGSHxE_Wkw-jbCCMuA2>
UNSUBSCRIBE
_______________________________________________
[hidden email] mailing list
https://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-java
To unsubscribe, send any mail to "[hidden email]"